Sme schopní pre Vás kompletne spracovať grafické
návrhy (od nafotenia, naskenovania predlôh, spracovania
loga a ostatnej grafiky, zalomenie textu...) podľa Vašich
predstáv pre najrôznejšie použitie - inzeráty v tlači, letáky, plagáty, katalógy, veľkoplošná reklama...
... od vizitiek až po bilboardy.

Výstupom pre Vás môže byť "tlačové PDF"
alebo ľubovoľný iný typ súboru pre ďaľšiu výrobu,
prípadne Vám vieme zabezpečiť aj spracovanie
až po finálny produkt.

       
             
               
               
© Bird's-eye view, 27. 8. 2013